CSR


We are training at Burapha University on 5 November 2015, see you next class soon. เรื่อง  จดหมายแนะนำฝึกอบรมด้านไฟฟ้าสถิต (ANSI/ESD S20.20) เรียน  อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย / หัวหน้าภาค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท พีบีที จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมไฟฟ้าสถิย  ANSI/ESD-S20.20 ทั้งหลักสูตร Basic และ Advance  โดยได้ให้ความรู้แก่บริษัทชั้นนำหลายบริษัทในประเทศไทย สามารถอ้างอิงจาก เว็บไซต์WWW.EsdConsultantDevelopment.Com ตรวจสอบได้ที่ OUR SERVICE ขณะนี้ บริษัท  มีนโยบายที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าสถิยให้ฟรี กับสถานศึกษา สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชั้นปีตามความสมัครใจ เพื่อคืนกำไรสู่สังคมให้กับสถานศึกษา ที่มองเห็นคุณค่าตรงนี้ให้กับนักศึกษา เพื่อได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานประกอบเหล่านี้
  • บริษัท HHD ซึ่งโรงงานประเภทนี้จะควบคุมเข้มสุดก็กว่าได้ เนื่องจากบาง Station ควบคุมไฟฟ้าสถิต 1Volt หรือ 5Volt เลยทีเดียว
  • บริษัท Semiconductor โรงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC, TO-46, BGA เป็นต้น
  • บริษัท PCBA ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ลงบนแผ่น PCB อาทิเช่น แผงวงจรทีวี หรือ แผงวงจรในเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
  • วงการยานยนต์ Automotive เช่น ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ หรือ Industrial เช่น ผลิตเครื่องซักผ้า เป็นต้น
  • พร้อมแชร์ประสบการณ์ การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ให้กับน้องๆ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจ ร่วมงานกับท่าน และขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง อ.ปิติศักดิ์ ลิ้มไทย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 080-5634168 Contact By E-mail: ESDConsultantDevelopment@Gmail.com หมายเหตุ: ในปี 2016 เป็นต้นไป สำหรับสถานศึกษาต่างจังหวัด ที่ไม่อยู่ในจังหวัด ชลบุรี เราต้องการให้ท่านช่วย Support ค่าใช้จ่ายในการเดินและที่พักให้กับท่าน วิทยากรอบรม และ เตรียมเอกสารให้กับ น.ศ โดยทางฝ่ายอบรมจะส่ง ไฟล์เอกสารต้นฉบับให้ทางเมล์

7,300 total views, 10 views today