1. รับแก้ปัญหา เรื่องไฟฟ้าสถิต เช่น ผลิตภัณท์ เสียหาย หรือ สภาพแวดล้อมในขบวนการผลิตส่งผลให้พนักงาน หรือ พื้นที่ทำงาน มีปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิต ทำให้ปฏิบัติงาน ได้น้อยลงหรือกระทบกับ output เป็นต้น
 2. รับบริการ ตรวจสอบในพื้นที่ EPA's ตาม Compliance Plan (TR-53 Test Method)

บริการ เข้าไปตรวจสอบนอกสถานที่ ให้กับโรงงานต่างๆๆ ที่ท่านต้องการจะให้เราเข้าวัดค่าให้ เช่น รายการด้านล่างนี้

 • Flooring Check
 • Worksurface Check
 • Mobile Equipment Check
 • Garment Check
 • Air Ionizer Check (Discharge time and Offset)
 • Soldering Check
 • Packaging Check
 • Seating Check
 • Grounding Check
 • Wrist Strap Check
 • ESD Gate

3. แก้ปัญหา ในขบวนการผลิต อาหาร ที่ไฟฟ้าสถิต กระทบต่อ Packaging หรือ ความปลอดภัย และ อื่นๆๆ

4. ปรับปรุงในพื้นที่ โรงงานผลิตรถยนต์

5. ทำการตรวจสอบ ESD Survey

6. Consultant ให้บริษัทที่ขายผลิตภัณท์ป้องกัน ไฟฟ้าสถิต เช่น Worksurface, Garment ทั้งหมด


บริษัท อีเอสดี คอนซัลแทนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
99/64 หมู่ที่ 12 ตำบล นาป่า อำเภอ เมือง
จังหวัด ชลบุรี 20000

อาจารย์ ปิติศักดิ์ ลิ้มไทย +66 062-8587855
E-mail:

ESDConsultantDevelopment@gmail.com

Or
Sale.ESDConsultantDevelopment@gmail.com

212 total views, 2 views today