ผนการบริการ สำหรับปี 2565 นี้ คือ:

1. บริการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น

2. บริการฝึกอบรม หลักสูตรระยะยาว

3. บริการที่ปรึกษาฝึกอบรม สำหรับบริษัทต่าง/โรงงาน และ บริการปรึกษาหลังโปรเจ็กจบ โดยบริการ "ฟรี" ปรึกษาให้ตลอด.

จุดเด่นในกาอบรมกับเรา?

ท่านวิทยากร มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านวิศกรกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง และ เข้าใจ รู้จริงในขบวนการผลิต ในทุกขบวนการ อาทิ Semiconductor, PCBA หรือ Automotive และเป็นที่ปรึกษา ให้กับโรงงาน

  • เข้าใจปัญหาในขบวนการปรับปรุงระบบ ได้เป็นอย่างดี
  • ตอบคำถาม อธิบายได้ตรงประเด็น เนื่องจากมีประสบการณ์ตรง
  • แนะนำให้เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง
  • มีความรู้ใน STANDARD รู้จริง
  • เรามีบริการตรวจสอบระบบให้ด้วย ฟรี!
  • อาจารย์สามารถแนะนำ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ตรงตาม Requirement

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการคายประจุไฟฟ้าสถิต

(ESD : Electrostatic Discharge)

 

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับความเข้าใจ เรื่องไฟฟ้าสถิตเบื้องต้นในงานอิเล็กทรอนิกส์ภาคอุตสาหกรรม

Basic ESD Course: Operator Level

หลักสูตรขั้นสูง เพื่อนำไปควบคุม ตรวจสอบ ตลอดถึงประยุกต์ใช้ในมาตราฐานสากลได้อย่างชำนาญ และ เข้าใจเป็นอย่างดี

Advance ESD Course: Administrative and Technical Level

I: Learning การควบคุมไฟฟ้าสถิต

II: Learning เรียนรู้วิธีการตรวจสอบในพื้นที่ EPA Area

Worksurface, พื้นไฟฟ้าสถิต Flooring, Chair, สม๊อก Garment, ถุงมือ Glove

Air Ionizer, Air Gun, ESD Monitoring, Grounding Core, ESD Packaging

กราว์ด ESD กับ กราว์ดไฟฟ้า

III: How to ESD Certificate Factory?

VI: How to design grounding?

----------------------------------------------------

ESD Course: Public Training ฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย

สถานที่อบรม

"ห้องอบรม ESD CONSULTANT DEVELOPMENT CO.,LTD" 

ตารางฝึกอบรมประจำปี ฟรี!!! ในปี 2565 มีดังนี้ (จะเต็มเร็วมากแต่ละรอบ)

เดือน มกราคม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

       จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

       จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

       เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน กุมภาพันธ์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน มีนาคม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน เมษายน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน พฤษภาคม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน มิถุนายน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน กรกฎาคม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน สิงหาคม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน กันยายน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

         เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน ตุลาคม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน พฤศจิกายน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

เดือน ธันวาคม อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

        จัดอบรม 1รอบ ทุกๆวันพฤหัส แต่ละสัปดาห์ของเดือนนั้นๆ

        จำนวนต่อรอบ 2-3ท่าน เพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด

        เวลาของการฝึกอบรม  10.00-15.30 น.

พิเศษสุดๆ ห้ามพลาด

ท่านใดที่อบรมไปแล้ว จะได้สิทธิ์อบรมซ้ำในเดือนถัดไปอีกรอบ โดยจะได้รับส่วนลด 50% ทันที

โดยจะอบรมเอง หรือ มอบสิทธิ์ให้ท่านอื่น อบรมแทนก็ได้

ห้องอบรม บริษัท อีเอสดี คอนซัลแทนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด   

10.00-11.15    บรรยายให้ความรู้
11.15-11.30  คอฟฟี่เบรค
11.30-12.00  บรรยายให้ความรู้ และ Workshop
12.00-13.00  lunch 
13.00-14.30  บรรยายความรู้ และ Workshop
14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค
14.45-15.30  บรรยายให้ความรู้ และ ถาม-ตอบ

วิธีการฝึกอบรม: บรรยาย 60%  , การสาธิต/Workshop 30%, Survey 10%

  • บรรยาย 60% ใช้เทคนิคโดยวิทยากรให้ความรู้
  • ปฏิบัติ 30% ใช้เทคนิคโดยผู้เข้าฝึกอบรม
  • Survey 10% ใช้เทคนิคการเรียนรู้ตรวจสอบ *InHouse
รายละเอียด:
-รวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน และ เอกสารฝึกอบรมแล้ว
-เพื่อยืนยันการอบรมหลักสูตร Public Training กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %  ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก
 

แผนการอบรมนอกสถานที่ ปี 2565 นี้

ESD Course: In-House Training

  * Basic ESD Course: Operator Level

  * Advance ESD Course: Administrative and Technical Level

Basic ESD Course: Operator Level  ค่าอบรม ติดต่อสอบถาม ตามโปรโมชั่นแต่ละเดือน

Advance ESD Course: Administrative and Technical Level

อบรมหลักสูตรละ 10-15คน (อบรมในบริษัท) พร้อมตำรา 2 เล่ม ต่อ คน

หรือ 100-200คน สำหรับอบรม Operator level

หมายเหตุ: เขตชลบุรี หรือ ใกล้เคียงค่าอบรม มอบข้อเสนอให้พิเศษ

ติดต่อขอใบเสนอราคา และ Course Outline  ที่นี่!!!

บริษัท อีเอสดี คอนซัลแทนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
99/64 หมู่ที่ 12 ตำบล นาป่า อำเภอ เมือง
จังหวัด ชลบุรี 20000

อาจารย์ ปิติศักดิ์ ลิ้มไทย +66 062-8587855

E-mail: ESDConsultantDevelopment@gmail.com

Or

E-mail: Sale.ESDConsultantDevelopment@gmail.com


187 total views, 1 views today