วิทยากร คุณ ชัยยา ปาณาราช / ใบประกอบวิชาชีพ หรือ ใบอนุญาต.:

 • ใบประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม(ก.ว.)ระดับสำมัญวิศวกร สาขาไฟฟ้ากาลัง
  เลขทะเบียนใบอนุญาต สฟก.5023 ออกให้โดย สภาวิศวกร
 • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอำวุโส ทะเบียนเลขที่ 00489 โดยกรมพัฒนาพลังงานฯ
 • ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร เลขทะเบียน
  มฝร-1-4-15-001-0344-60 ออกให้โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ผู้ประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร เลขทะเบียน สป 11160023

สามารถเลือกฝึกอบรมได้ 2แบบ

หลักสูตรแบบ Course.: In-House Training

หลักสูตรแบบ Course.: Public Training

ห้องอบรม บริษัท อีเอสดี คอนซัลแทนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 

9.00-10.15    บรรยายให้ความรู้
10.15-10.30  คอฟฟี่เบรค
10.30-12.00  บรรยายให้ความรู้ และ Workshop
12.00-13.00  lunch 13.00-14.30  บรรยายความรู้ และ Workshop
14.30-14.45  คอฟฟี่เบรค
14.45-16.00  บรรยายให้ความรู้ และ ถาม-ตอบ

วิธีการฝึกอบรม: บรรยาย 60%  , การสาธิต/Workshop 30%, Survey 10%

 • บรรยาย 60% ใช้เทคนิคโดยวิทยากรให้ความรู้
 • ปฏิบัติ 30% ใช้เทคนิคโดยผู้เข้าฝึกอบรม
 • Survey 10% ใช้เทคนิคการเรียนรู้ตรวจสอบ *InHouse

บริษัท อีเอสดี คอนซัลแทนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

99/64หมู่ที่   12 ตำบล นาป่า อำเภอ   เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000

หมายเลขโทรศัพท์ 080-5634168,   โทรสาร 038-242704

ติดต่อเพื่อขอรับ.:

Course Outline/ประวิทยากร/ใบเสนอค่าอบรม

E-mail:   Sale.ESDConsultantDevelopment@gmail.com

E-mail: ESDConsultantDevelopment@gmail.com

97 total views, 6 views today